DET BEDSTE PÆDAGOGISKE PRODUKT
TIL BØRN 2019
ET BEVIDST BARN
ER ET SIKKERT BARN
SIKKERHED ● UNDERVISNING ● LEG
LET MONTAGE, AFMONTERING
OG BETJENING AF PRODUKTET
Tidligere
Næste

Vores tilbud

HVAD ER EN TRAFIKBY/ MISSIONEN

Den pædagogiske trafikby er et kompleks af objekter til elever fra grundskoler og børn i børnehavealderen, beregnet til indlæring af færdselsbestemmelser og praktisk undervisning i adfærd som fodgænger samt undervisning i at køre på cykel og knallert. Formålet med de tilbudte produkter er først og fremmest praktisk undervisning i at øge sikkerheden for børn og unge i trafikken. Den tilbudte løsning er velegnet til brug i både lukkede og åbne rum. Alle de tilbudte produkter er i overensstemmelse med generelle sikkerhedsdirektiver.

Det bedste produkt til skoler
og børnehaver

Let montage, afmontering og betjening af produktet

Hurtig gennemførelse af bestillinger

Luk menu